Haber Sitesi
HV
28 OCAK Cumartesi 19:34

Kayıt ve tescil edilmemiş taşıtların ihracında ÖTV doğar mı?

Ersin  Demircan
Ersin Demircan

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1-b) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanunun (2/1-b) maddesine göre, "ilk iktisap", (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ediyor.

Yine aynı Kanunun (5/1) maddesinde; bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimlerinin; teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması şartlarıyla ÖTV'den istisna olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu hükmün uygulanmasında yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade etmekte, ayrıca malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirmek üzere yurt içinde teslimi ihracat sayılmamaktadır.

Söz konusu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/A) bölümünde belirlenmiş olup, mezkur Tebliğin (II/A/1.1.) bölümünde, kayıt ve tescile tabi olan taşıtlardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların ÖTV mükellefleri tarafından ihracında Türkiye'de ilk iktisap söz konusu olmadığından, bu malların ihracının ÖTV'nin konusuna girmeyeceği, ihraç edilen bu taşıtlara ilişkin beyanname de verilmeyeceği belirtilmiştir.

Buna göre, yurt dışından ithal edilerek doğrudan ihracatı gerçekleştirilecek olan kayıt ve tescile tabi taşıtların, Türkiye'de kayıt ve tescil ettirilmemesi ve ilk iktisabının gerçekleşmemiş olması kaydıyla, ihracı ÖTV'nin konusuna girmeyecektir.

Konunun belge düzenine bakacak olursak; Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş araçların doğrudan ihraç edilmesinde, ihracat bedellerinin tahsilatına ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinde yer alan yetki çerçevesinde herhangi bir düzenleme veya belirleme yapılmadığından, tahsil edilecek ihracat bedeli tahsilatlarının, aracı finansal kuruluşlar (bankalar vs.) aracılığı ile yapılması ve bunlar kuruluşlar tarafından düzenlenen belgelerle ispat edilmesi zorunluluğu yoktur.

 

Sağlıkla kalın.

ersinofis@gmail.com

YORUMLAR