Yeni Esnaf , Haberler, Gündem, Ekonomi ve Son Dakika Haberleri, Türkiye ve dünyadan ekonomi haberleri, sektörel gelişmeler, ekonomik konjonktür ve son dakika gündem haberleri ga('set', 'userId', 'USER_ID'); // Kullanıcı kimliğini signed-in user_id
Esra Fatma Türkal
Esra Fatma Türkal

KOBİlerde Markalaşma

12-08-2015 11:34

Yüzde 90’ı Kobilerden oluşan ülkemizde, rekabette ayrışmak için bazı kavramlara Kobilerimizin önem vermesi gerekmektedir. Rekabette ayrışma sağlayan en yaygın kavram ‘kurumsallaşma’ ve ‘markalaşma’ dır. Farklılık yaratmak ve bunu markalaşma yoluyla sürdürülebilir hale getirmek Kobilerimiz için elzemdir.

Marka konusu gündeme geldiği zaman, Kobilerimizdeki yetkililerimizin algısında oluşan, markaların dış yüzünü ifade eden isim, logo, slogan gibi kavramlardır. Bu kavramlar markaların görünen taraflarıdır. Esasında markaların iki yüzü vardır. Birinci yüz, markaların görünen tarafı ile ilgili olan logo slogan isim gibi ilk aklımıza gelenlerken,  diğeri ise markaların görünmeyen yüzü dediğimiz, marka kişiliği, marka konumlandırma, marka bilinirliği, marka imajı, gibi markayı var eden asıl unsurlardır. Kobilerimizin güçlü bir marka olabilmek için bu kavramları da dikkate alması gereklidir. Bu sayılan unsurlar içinde en yaygın ve önemli olanı marka kişiliği ve konumlandırmadır.

Markaların ürün ve hizmet üretmesi kadar tutarlı bir kişiliğe de sahip olması gerekir. Markalarında insanlar gibi kişilikleri vardır ve tüketiciler satın alma davranışında bulunurken markaların kişiliklerinden etkilenirler. İnsanlar bir markayla ilgili kalıcı bilgileri, o markayla ilgili oluşturduğu algılarıdır. Bu aldı markanın kişiliğini oluşturur. Marka kişiliğinin oluşması konusunda Kobilerimiz, mutlaka bir marka danışman ve uzmanlarından destek almaları gerekmektedir. Çünkü marka kişiliğin oluşması için bir takım bilimsel çalışmalar yapılması gerekmektedir. Burada yapılacak detay çalışmaların neticeleri reklamcılar için çok önemli veri olacaktır. Aksi takdirde yapılan reklam, oluşturulmak istenen marka kişiliği ile çelişebilir. Reklamların, mükemmel olduğu halde, ulaşılmak istenen veya müşterinin kafasında oluşan marka kişiliğine ters olduğu için bir süre sonra yayından kaldırıldığına hepimiz tanık olmuşuzdur. Yapılan yatırımların harcanan emeğin boşa gitmesine neden olan bu yanılgı, oluşturulmak istenen marka algısına da büyük zarar vermektedir. Böyle yanılgılara düşmemek için konunun uzmanlarından destek alınması KOBİlerimiz için faydalı olacaktır.

 

Marka konumlandırma: Bu kavram, markalaşma sürecinde, marka kişiliğini destekleyen mihenk taşıdır. Konumlandırmayı, çok kısa bir şekilde, şirketinizi, güçlü hissettiğiniz alanlara yönlendirerek uzmanlaştırmak diyebiliriz. Konumlandırma, uzun vadede büyük fırsatları bünyesinde barındırır. Eğer bir KOBİ, özellikle kriz dönemlerinde başarılı bir konumlandırma stratejisi uygulayabilmişse mutlaka bunun faydasını görecektir. Kobilerimizin, kendilerini konumlandırabilecekleri birçok alan vardır. Fiyat, ürünün özellikleri, kendilerini rakiplerinden daha üstün görebildikleri ve müşterilerine fayda sağlayan bir özellik, kalite, vs. fiyat ve kalite üzerine odaklanmak tek başına yeterli bir çaba değildir. Çünkü, fiyat ve kalite unsurunun yanında ayırt edici özelliği bulması bunu ön plana çıkarması inovasyonun başladığı noktadır. Kobilerimiz, kendilerini rakiplerinden daha üstün görebildikleri ve müşterilerine fayda sağlayan bir özellik üzerine odaklanarak bir konumlandırma oluşturabilirlerse, işte o zaman güçlü bir markalaşma sürecini başlatmış olurlar. 

gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Kullanıcı kimliğini signed-in user_id