GÜNCEL
Giriş Tarihi : 15-10-2021 10:27   Güncelleme : 15-10-2021 10:27

Tasarruf Genelgesi TBMM'ye taşındı....

30 Haziran tarihli 30 Haziran tarihli Tasarruf Genelgesi ile 'kamu kurum ve kuruluşlarına gazete alınmaması, zorunlu ilânlar dışında ilân yayımlatılmaması' yönündeki karar TBMM'ye taşındıile 'kamu kurum ve kuruluşlarına gazete alınmaması, zorunlu ilânlar dışında ilân yayımlatılmaması' yönündeki karar TBMM'ye taşındı

Tasarruf Genelgesi TBMM'ye taşındı....

. İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Başkanı Mehmet Mert'i ziyareti sonrası konuyu gündeme getiren CHP Milletvekili Özgür Karabat, “Haberden, bilgiden tasarruf olmaz. Yerel basının devletten destek beklerken ölüme mahkum edildi” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Özgür Karabat, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında, kamu kurumlarına getirilen ilan ve abenelik yasağını eleştirdi. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yerel gazeteleri zor durumda bırakan yasağı gündeme getiren Karabat, “Bilindiği üzere ülkemiz ağır bir ekonomik kriz içinden geçiyor. İktidar ve yandaşlarının lüks ve şatafat içindeki yaşamlarında zerre değişiklik olmazken, vatandaşların sofrasındaki ekmek günden güne küçülüyor. Aldığı kararlara krizi derinleştiren iktidar vatandaşa porsiyonları küçültme ve tasarruf çağrısı yaparken onlar itibardan tasarruf olmaz demeye devam ediyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayınlanan 'tasarruf genelgesi' ile kamu kurum ve kuruluşlarına gazete alınmaması, zorunlu ilânlar dışında ilân yayımlanmaması yönünde talimat verildi” dedi.

Gerçekten çok manidar

Türkiye'de son 5 yıl içinde bin 800 olan günlük gazete sayısı 900'e gerilediğini hatırlatan Karabat, “Bölgesel televizyon sayısı da ciddi anlamda azalmıştır. Tüm bu tablo ortadayken bir de gazetelerin abone bedellerine göz dikilmesi, bunların tasarruf tedbirleri içine sokulması gerçekten manidardır. Bu genelge zaten büyük zorluklar yaşayan yerel basını tamamen soluksuz bırakacak bir adımdır. Tasarruf tedbiri adı altında alınan bu karar işçisiyle işvereniyle tüm basın camiasını derinden üzmüştür. Uçaklardan, mercedeslerden, garantili yol ve hava alanlarından vazgeçmeyenler, bula bula tasarruf etmek için basını bulmuştur” eleştirisinde bulundu.

Kamu yararı gözetilmedi

Haberden, bilgiden tasarruf olmaz” diyen Karabat, “Gerçeğe, doğru bilgiye her zamankinden çok ihtiyaç duyulan bu günlerde alınan bu kararda hiçbir kamu yararı gözetilmemiştir. Diğer yandan, pandemi, kriz ve dijitalleşme ile zaten büyük zorluklar yaşayan yazılı medyaya ölümcül bir darbe vurulmuştur. Kamu kuruluşlarının abonelikleri ve ilânlardan başka bir geliri olmayan yerel gazetelere uygulanacak bu ambargo halkın haber alma hakkının yok edilmesinden başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Yeniden gözden geçirilsin

Yerel basının devletten destek beklerken ölüme mahkum edildiğini dile getiren Karabat, “Kuşkusuz ülkemiz bizzat hükümet eliyle yaratılan bu iklimde ciddi tasarruflara ihtiyaç duymaktadır. Bunun için saray inşa etme sevdasından başlanabilir, bunun için kamu kurumlarının araç ve bina kira giderlerinden başlanabilir, bunun için sarayın mutfak giderlerinden başlanabilir, bunun için garantili yol ve köprülerden başlanabilir, ama basından, haber alma hakkından vazgeçilemez. Eğer tasarruf ile ekonomik sorunların çözüleceği düşünülüyorsa tasarruf yapılacak kalemlerin yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı en temel demokratik haklardandır. Toplumun habere ve doğru bilgiye erişimi için çalışan gazetelerin bir tasarruf aracı olarak görülmesini kabul etmiyor, genelgenin bu anlamda yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

15. MADDEYE DÜZENLEME

TBMM'de görüşülen 280 sıra sayılı Kanun Teklifinin 15'inci maddesi hakkında da açıklamada bulunan Özgürt Karabat, “Bu madde ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gazetelere verdiği ilanların da kaldırılması düşünülüyordu. CHP Grubu'nun itirazı sonucu 15. maddede değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle ilanların yayımlanmasına engel olacak hüküm kaldırıldı” dedi.

CHP Grubu'nun önerisiyle 15 maddeye eklenen fıkra şu şekilde düzeltildi; “İlan yolu yapılan tebliğin konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 600 Türk lirasından fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde de duyurabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, birinci fıkranın (4) numaralı bendinde yer alan tutarı on katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, duyurunun kapsamı, şekli, zamanı ve süresi ile maddenin aygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.