GÜNCEL
Giriş Tarihi : 20-09-2021 12:54   Güncelleme : 24-09-2021 12:01

"Türkiye Sanayi Üretim Endeksi, OSTIM OSB Elektrik Tüketimi Verilerinin Karşılaştırılması

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat A. Yülek ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinin hazırladığı "Türkiye Sanayi Üretim Endeksi, OSTIM OSB Elektrik Tüketimi Verilerinin Karşılaştırılması ve 2021 yılı Büyümesine Dair Bir Analiz"

TÜİK Sanayi Üretim Endeksi ve OSTİM OSB Elektrik Tüketim Endeksinin Karşılaştırılması

TÜİK’in Temmuz 2015 bazlı sanayi üretim endeksi ile OSTİM OSB tarafından yayımlanan elektrik tüketimi verilerinden Temmuz 2015 baz alınarak hesaplanan elektrik tüketim endeksi Tablo 1’de yer almaktadır. TÜİK sanayi üretim endeksi ve OSTİM OSB elektrik tüketim endeksi büyüme oranları da Tablo 1’de verilmiştir. Yapılan çalışmalarda iki endeksin büyüme oranları arasında yüzde 85,44’lük bir korelasyon olduğu gözlemlenmektedir. Bilindiği üzere TÜİK tarafından sanayi üretim endeksi mevcut ayın 2 ay gerisinden hesaplanarak açıklanmaktadır. 9 Eylül itibariyle açıklanan son sanayi üretim endeksi verisi Haziran ayına aittir. İfade edilen korelasyon sayesinde GSYH büyüme tahmininde Ağustos-2021 verileri de açıklanan OSTİM OSB elektrik tüketim endeksi esas alınacaktır.

 

Tablo 1: TÜİK sanayi üretim endeksi ve OSB elektrik tüketim endeksi ve önceki yılın aynı ayına göre değişim oranları

Endeks, 2021

TÜİK Sanayi Üretim Endeksi (Temmuz 2015=100)

2021

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

 

116,7

117,9

137,1

129,4

117,4

141,1

 

 

 

 

OSTİM OSB Elektrik Tüketimi Endeksi (Temmuz 2015=100) 

2021

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

 

130,1

123,8

142,6

115,3

97,1

116,7

 103,7

 122,9

 

 

 

Büyüme, 2021

TÜİK Sanayi Üretimi (2020 yılının aynı ayına göre değişme, %)

2021

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

 

7,4

5,9

20,2

65,5

39,6

23,7

 

 

 

 

OSTİM OSB Elektrik Tüketimi (2020 yılının aynı ayına göre değişme, %)

2021

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

 

-4,9

-2,5

21,4

27,8

21,5

8,9

 -8,7

 11,8

 

 

 

Tablo 1’de değerleri verilen sanayi endeksi ve elektrik tüketim endeksi rakamlarının hareket yönleri Grafik-1’de daha rahat gözlemlenmektedir. 2021 yılının Mart ayında zirve yapan her iki endeks de Mayıs ayında yaşanan aşağı yönlü bir hareketin ardından Haziran ayında yeniden yukarı tırmanmıştır. Dikkat çekici bir nokta sanayi üretim endeksinin elektrik tüketim endeksinden son aylarda daha yukarıda olduğudur. Bu noktadan hareketle GSYH büyümesinin OSTİM OSB elektrik tüketim endeksi değişim oranından daha yüksek olacağı söylenebilir.

 

OSTİM OSB Elektrik Tüketim Endeksinin Son Çeyrek Tahmini

Tablo 2’de OSTİM OSB tarafından açıklanan elektrik tüketim rakamlarından hesaplanan elektrik tüketim endeksi değişim oranları yer almaktadır. Tablo 2’den takip edilebileceği gibi Ağustos ayına kadar olan veriler gerçekleşmeyi, Eylül ayından sonraki veriler ise OSTİM Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü tarafından yapılan hesaplamalar ile gerçekleşme tahminini göstermektedir.

 

Tablo 2: OSTİM OSB Elektrik Tüketim Endeksi Değişim Oranı (Gerçekleşme ve Gerçekleşme Tahmini)

OSTİM OSB Elektrik Tüketimi (2020 yılının aynı ayına göre değişme, %)

2021

Gerçekleşme

Gerçekleşme Tahmini

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

-4,9

-2,5

21,4

27,8

21,5

8,9

-8,7

11,8

4,0

2,1

4,8

5,2

 

Sanayi üretim endeksi ile GSYH büyüme oranı ve elektrik tüketim endeksi ile sanayi üretim endeksi arasındaki korelasyon düşünüldüğünde, elektrik tüketim endeksi verilerine dayanarak 2021 yılı GSYH büyümesi için bir tahmin yapmak mümkün olacaktır. Sanayi üretim endeksi, OSTİM OSB elektrik tüketim endeksinden daha yukarıda seyrettiği ve iki endeks arasındaki korelasyonun yüzde 85 olduğu dikkate alındığında, 2021 yılı için hesaplanan OSTİM OSB elektrik tüketim endeksi değişim oranı yukarı yönlü yüzde 15’lik bir düzeltme ile GSYH büyüme oranı tahminini verecektir.

 

OSTİM OSB Elektrik Tüketim Endeksi Üzerinden Türkiye GSYH Büyüme Tahmini

Gerçekleşme tahmini üzerinden hesaplanan OSTIM OSB elektrik tüketim endeksi 3. çeyrek büyümesi yüzde 2,36 ve 4. çeyrek büyümesi yüzde 3,59 olarak tahmin edilmiştir. Sanayi üretim endeksinin OSTIM OSB elektrik tüketim endeksinden son aylarda yüzde 15 oranında daha yüksek rakamları gösterdiği dikkate alındığında Türkiye’de GSYH’nin 2021 yılının 3. çeyreğinde yüzde 2,8 ve 4. çeyreğinde yüzde 4,7 büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bu hesaplamalar sonucunda OSTİM Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü tarafından 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 9,1 büyümesi beklenmektedir.