GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-08-2021 10:32   Güncelleme : 17-08-2021 10:32

ALYO Projesi Olası Marmara Depremi İçin Hayata Geçiriliyor

OSTİM Teknik Üniversitesi, Beykoz Üniversitesiyle İstanbul ili için olası Marmara depremi Afet Lojistik Yönetimi Projesi (Acil Lojistik Yardım Operasyonları (ALYO) ve Acil Lojistik Yardım Ağ Yapısı (ALYA)) projesini hayata geçiriyor.

ALYO Projesi Olası Marmara Depremi İçin Hayata Geçiriliyor

 

Afet/Deprem Lojistiği

(Acil Lojistik Yardım Operasyonları-ALYO)

OSTİM Teknik Üniversitesi, Beykoz Üniversitesiyle İstanbul ili için olası Marmara depremi Afet Lojistik Yönetimi Projesi (Acil Lojistik Yardım Operasyonları (ALYO) ve Acil Lojistik Yardım Ağ Yapısı (ALYA)) projesini hayata geçiriyor.

Kıtalararası geçiş kapısı ve ticari bağlantı yolu konumunda olan İstanbul ilimiz, jeo-stratejik ve jeo-ekonomik öneminin yanı sıra, potansiyel bir deprem riskini de beraberinde taşıyor. 7.2-7.6 büyüklüğünde olası bir İstanbul (Marmara) depremi, ülkemiz için birçok yönden en kötü durum senaryosunu oluşturuyor.

 

Büyük çapta can ve mal kaybına neden olan 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Marmara Depreminde Acil Lojistik Yardımının önemi daha çok fark edildi. Afet/deprem yönetiminde aksiyonlara dayalı üç operasyonel ve tasarımsal uygulama alanı olan “Ulusal Medikal Kurtarma”, “Arama-Kurtarma” ve “Acil Lojistik Yardım” oldukça hayati önem taşıyor. Ancak afet/deprem yönetimi içerisindeki faaliyetlerin %80’ini kapsayan Acil Lojistik Yardım Operasyonları (ALYO), afet/deprem planlarının bir Ek’i konumunda olan ve geleneksel bir anlayışla hazırlanan “Lojistik Planlar” şeklinde yer alıyor.

Disiplinler arası, olgunlaşmış, kompleks ve çoklu süreçler bütünden oluşan afet/deprem lojistiği geliştirdiği kendi yeni operasyonel tabanlı hizmet yaklaşımıyla; büyük belirsizliklere ve ani değişikliklere karşı geleneksel teknik, uygulama, süreç ve hizmet tabanlı uygulamalar yerine farklılık yaratan yenilikçi, yaratıcı ve mobil teknoloji tabanlı lojistik çözüm önerilerini içeriyor.

 

Ülkemiz için en kötü durum senaryosunu (kırmızı senaryo) oluşturan olası İstanbul (Marmara) depreminin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik “Afet/Deprem lojistiği ALYO Proje” fikri (ALYO değer önerisi) OSTİM Teknik Üniversitesi (Ankara) ve Beykoz Üniversitesi (İstanbul) tarafından müştereken geliştirildi. ALYO proje fikri farkındalık yaratmak, zihinsel dönüşümü sağlamak ve lojistik hizmet gereksinimlerini belirlemek amacıyla; İstanbul Valiliği, İstanbul AFAD İl Müdürlüğü, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı (AKOM) ve İstanbul Kızılay İl Müdürlüğüyle bilgilendirme ve ALYO proje fikri tanıtım toplantıları düzenledi.

 

Konunun önemi ve aciliyeti nedeniyle ALYO proje fikri OSTİM Teknik Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi tarafından bir program/proje haline dönüştürülerek ALYO konsepti ile deprem lojistiği senaryosu yazımı çalışmalarına başlandı.