İkitelli OSB
Giriş Tarihi : 16-08-2021 14:29   Güncelleme : 11-10-2021 15:53

Başakşehir Sosyal Güvenlik Merkezinden Önemli Hatırlatma

Yapılandırma Süresinin Sona Ermesine Kısa Bir Süre Kala Başakşehir Sosyal Güvenlik Merkezinden Önemli Hatırlatma

Başakşehir Sosyal Güvenlik Merkezinden Önemli Hatırlatma

Başakşehir Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Nevzat SANCAK tarafından gazetemize yapılan açıklamada; 09/06/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı ‘’ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun’’ hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödemelerini en geç 1 Kasım 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.

 

Bu bağlamda 2021 / Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş;

Sigorta Primleri, Genel Sağlık Sigortası Primleri, İşsizlik Sigortası Primleri, 30.04.2021 tarihinden öncesi işlenmiş fiillere ilişkin İdari Para Cezaları, İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek-5,Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, 6183/48. Madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,

Yapılandırma kapsamındadır.

Başvurular işverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili sosyal güvenlik merkezine, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından , e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerlerdeki sosyal güvenlik merkezine, 4/b ( Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki Sosyal Güvenlik il Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezine en son 01/11/2021 tarihine kadar başvuru yapabilecektir. Genel Sağlık Sigortası borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmayacaktır.

Merkez Müdürü tarafından yapılan açıklamada yapılandırmanın işveren ve sigortalılarımıza birçok yönden avantaj sağladığını ifade ederek; borçlularımızın bu kanundan faydalanmak için en son 31.08.2021 tarihine kadar mutlaka müracaatta bulunarak borçlarını yapılandırmalarının önemine dikkat çekti.