GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-07-2021 18:10   Güncelleme : 25-09-2021 11:06

Temiz enerjide öncü YEDPA

Pandemi dolayısıyla bir süredir gerçekleştirilemeyen genel kurul toplantılarını bakanlığın onayı ile başlatan YEDPA yönetimi ,29 Haziran günü 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısını kendi bünyesinde yer alan H caddesi sergi alanında gerçekleştirdi.

Temiz enerjide öncü YEDPA

 

Pandemi dolayısıyla bir süredir gerçekleştirilemeyen genel kurul toplantılarını bakanlığın onayı ile başlatan YEDPA yönetimi ,29 Haziran günü 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısını kendi bünyesinde yer alan H caddesi sergi alanında gerçekleştirdi.

14 maddeden oluşan gündemi divan başkanı olan Profesör Doktor Mehmet Emre Aysu yönetti. 

YEDPA yönetim kurulu 2021 döneminde yapılması planlanan çalışmalar ve 2020 yılı içerisinde tamamlanan çalışmaların önemli başlıkları şöyle oluştu:

Tapu dağıtımından sonra iş yerlerimizin değeri arttı

Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, denetim kurulu raporu ile bilanço ve gelir gider farkı hesapları üyelere okundu, müzakereye açıldı ve oylama yapıldı. Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası gibi oy birliği ile geçen maddelerden sonra 2021 yılı tahmini bütçeyi yönetim kurulu başkanı Salih Sami Atılgan açıkladı. Atılgan: “1032/1 nolu parsel üzerinde bulunan ana binamıza ait olan 2078 işyeri için YEDPA adına kat mülkiyetleri çıkarıldı ve tescil ettirildi. Bunların 2076 adedi tapu ortaklarımıza teslim edildi tapusu çıkarılamayan 2 ortağımıza ait işyeri kalmış olup genel kurulumuzun yetkisiyle ihraç işlemleri başlatılarak yasal süreci tamamlandı. Ataşehir Belediye Başkanlığı ve İBB Başkanlığı ile toplantılar yaparak işyerlerimize çalışma ruhsatlarının alımı için görüşmelere devam ediyoruz.

COVİD ile mücadele ettik

Ticaret merkezimizin giriş kapılarında ateş ölçümü yapılarak maskesiz girişlere izin vermedik. Maskesi olmayanlara girişlerde maske temini yaptık. Tüm ortak alanlara dezenfekte çalışmaları yaptık. Talep eden firmalara da dezenfekte çalışmaları ücretsiz olarak yapılmıştır. Ataşehir Kaymakamlığı Vefa destek ekibine hizmet vermek üzere 1 personel ve bir araç görevlendirilmiştir.  Ticaret merkezimizin konferans salonunda Biontech ve Sinovac aşıları uygulanmıştır.

YEDPA temiz enerjide öncü olacak 

YEDPA olarak, Türkiye ile örnek teşkil edebilecek öncü bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Sosyal sorumluluk ve çevre bilinci ile yenilenebilir enerji alanında hayata geçireceğimiz güneş enerjisi santrali projemiz ile ticaret merkezimizin ortak kullanım alanlarının enerji ihtiyacının tamamını karşılamayı hedefliyoruz. 

Ticaret merkezimiz ortak alanlarında kullanılan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptığımız çalışmalar neticesinde bir solar firması ile sözleşme yaparak binamız çatılarında Güneş Enerji sistemi kurulum çalışmaları başlatılmıştır. Şubat 2021 tarihinde Enerjisa üzerinden yaptığımız müracaatımız aylık komisyon toplantılarında değerlendirilerek Öncelikle, ön kabul onayı ve sonrasında ise teknik değerlendirme olumlu raporları alınmıştır. Bu haziran ayı içerisinde ise teknik değerlendirme olumlu raporları alınmıştır. Şu an çatı GES kurulum projelerimiz çizilmekte olup tahminen 2 ay süre zarfında sistemin faaliyete geçmesini planlanıyor.

Trafik sorununun çözümü için görüşmeler yaptık

YEDPA Ticaret merkezimizin çevresinde bulunan İMES KEYAP, MODOKO, KADOSAN, DES ve Anadolu OSB Yönetim kurulu başkanları ile birlikte bölgemizin önemli bir problemi olan trafik sorununun çözümüne yönelik TEM bağlantı yolu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalar yapılmıştır.

YEDPA’nın haklarını savunuyoruz

1032 ada 2 nolu parselde hissesi bulunan YEDPA arsasında imar ve şuyulandırma çalışmaları, İBB ve Ataşehir Belediye yetkilileri ile görüşülüyor. Bu görüşmelerin YEDPA’nın hak ettiği şekilde sonuçlanması, fazladan ipotek alacaklarımızın bu arsa üzerinde toplanmasını amaçlıyoruz.

 

İş sağlığı ve güvenliği önemli bir konu

 

Ticaret merkezimiz adına ‘Risk analizi ve Acil Eylem Planlarını yaptırdık. Tüm ortak alan elektrik topraklama hatları 400 noktadan ölçüm analizi yaptırılarak raporlanmıştır. Binalarımızın üzerindeki paratonerlerin ölçümleri yaptırılarak, sitemizin acil toplanma alanları belirlenerek yönlendirme levhaları yapılmıştır. 14 asansörümüzün fenni muayeneleri yaptırıldı. Kazan daireleri içerisinde bulunan basınçlı tankların periyodik muayeneleri yapıldı. Kaçak akım rölelerinin kontrolleri yapıldı. Yangınla mücadele için kullanılan tüplerin muayeneleri eksiksiz yapıldı. Tehlikeli görülen alanlara emniyet ağı takılarak önlem alındı. Personelimize yasa gereği alması gereken tüm eğitimler verildi.

 

İşyeri çalışma ruhsatlarının ve itfaiye raporunun zamanla veya toplu alınması ile ilgili karar toplantıya katılım sağlayan haziruna bırakıldı. Söz alan üyeler pandemi zamanında sıkıntılar çekildiğini hemen bu işlemlerin yapılmasının gerekli olmadığını dile getirdi. Divan başkanı Mehmet Emre Aysu: “Pandemi döneminde ekonomik sıkıntılar nedeniyle mevcut eksikliklerin sürece yayılarak giderilmesini kabul ediyor muyuz? diye genel kurula sordu. “Genel kurul bu işlemlerin zaman içerisinde yapılması konusunda oy birliği ile karar verdi.

Ataşehir Belediyesi’nde Başkan yardımcısı olan Sadık Semih Kayhan’da YEDPA genel kuruluna seslenerek belediye olarak YEDPA’nın sorunlarını çözmek için yönetim kurulu ile elbirliği yaptıklarını kaydetti.