GÜNCEL
Giriş Tarihi : 12-07-2021 10:20   Güncelleme : 12-07-2021 10:20

Ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin çerçevesini çizen yönetmelik Resmi Gazete'de

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin çerçevesini çizen yönetmelik Resmi Gazete'de

Piyasa gözetimi ve denetiminin fiziksel piyasaya ek olarak e-ticareti de kapsayacak şekilde genişletilmesi, çağın gereklerine uygun şekilde daha etkin hale getirilmesi, piyasa gözetimi ve denetiminde ulusal koordinasyonun ve Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğinin güçlendirilmesini hedefleyen düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'de ürün güvenliği sistemi, teknik mevzuat uyumu, kalite altyapısı, piyasa gözetimi ve denetimi olmak üzere üç ayaklı bir yapı üzerine inşa edilmiş bulunuyor.

Bu ayaklardan biri olan piyasa gözetimi ve denetimi, ürünlere dair teknik düzenlemeleri, yani ürünlere dair kuralları hazırlamaya ve yürütmeye yetkili kamu kuruluşları tarafından, ürünlerin ilgili kurallara uygun üretilip üretilmediğinin ve güvenli olup olmadığının denetlenmesi faaliyetleri olarak tanımlanıyor.

Piyasa gözetimi ve denetiminin genel usul ve esasları 2002'de "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik" ile Avrupa Birliği sistemiyle uyumlu olarak düzenlenmişti.

Yönetmelik, çerçeve mevzuat niteliği taşırken Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu tüm kamu kuruluşları tarafından uygulanıyor.

Çağın gereklerine uygun düzenlemeleri mevzuata yansıtmak amacıyla 5 Mart 2020'de "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" yasalaştı ve 12 Mart 2021'de yürürlüğe girdi.

Bu çerçevede, ilgili yönetmelik de güncellendi. Yeni yönetmelikle, piyasa gözetimi ve denetiminin fiziksel piyasaya ek olarak e-ticareti de kapsayacak şekilde genişletilmesi, çağın gereklerine uygun şekilde daha etkin hale getirilmesi, piyasa gözetimi ve denetiminde ulusal koordinasyonun ve AB ile iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.