Advert
Advert
manisa escort hatay escort
istanbulmd.com

İkitelli’nin orkestra şefi tecrübeli, liyakatli ehli vukuf olmalı

Yusuf Tokdemir İOSB’de gelişen son süreci gazetemiz için değerlendirdi. Gelecek genel kurula uzlaşma ile gidilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Tokdemir, birlik olunmazsa telafisi olmayan sonuçların yaşanacağını, uzlaşmacı tavrın İkitelli’nin kaderini belirleyecek bir unsur olacağını dile getirdi.

İkitelli’nin orkestra şefi tecrübeli, liyakatli ehli vukuf olmalı
İkitelli’nin orkestra şefi tecrübeli, liyakatli ehli vukuf olmalı Admin
Bu içerik 528 kez okundu.
Reklam

 

Yusuf Tokdemir çevre sanayi sitesi yönetim kurulu başkanı

Başkanım İkitelli’de bir dönem geçti, özyönetime geçildi. Bu yönetim kurulundan azledilenler oldu. Gelinen nokta da neler oldu?

Güzel bir soru. Gelinen nokta itibariyle iki arkadaşımızın arasında bir problem oldu. Yönetim kurulu 6 kişi ile iki kişi arasında problem var. Biri diyor ki benim yönetim kurulu üyem. O diyor ki: benim yönetim kurulu üyesi bu… Onun için yönetim kurulunun üzerinde şüphe olan bir kişiyle oluşan başkanlık divanında oluyor diye iki tane yönetim kurulu üyesi bunu kabul etmiyor olan bu

Önümüzdeki dönem de mali genel kurulda seçimli bir yönetim kuruluda toplanacak gibi görünüyor. Siz öyle görüyor musunuz? Bu da yeni bir döneme işaret ediyor sanırım ne dersiniz?

Olmak zorunda…. Hatta olağanüstü bir genel kurulla beraber öncelikle yönetim kurulunun seçilmesi lazım. Üzerinde şüphe olmayan, üzerinde ihtilaf olmayan bir yönetim kurulu oluşması lazım.  Zaten teftiş kurulu başkanlığının vermiş olduğu raporda bu doğrultuda. Çünkü şu andaki 5 kişilik yönetim kurulu içerisinde; 3 kişi ile oluşan başkanlık divanında bir tanesi, üzerinde ihtilaf olan bir kardeşimiz olduğu için 3. Ayağı soru işaretli!

Mahkemenin vereceği bir karar… Zannedersem bir arkadaşımız o konuda davaya gitti. Onun üyeliğinin iptal edilmesi için. Eğer mahkeme o arkadaşımızın üyeliğini iptal ederse bugüne kadar OSB’yi yöneten yönetim kurulu Başkanlık divanı yetkisiz bir şekilde, hukuka aykırı bir şekilde bir yönetim sergilemiş olacak. Bu da tabi telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olabilir mi? Olamaz mı? Bunu bilemiyorum bunu tabi inceledikten sonra yani zaman gösterecek.

Peki OSB ‘de ileriki dönemlerde nasıl bir birlik olabilir? Nasıl bir düzen olabilir? Nasıl bir yönetim oluşabilir sizce?

İkitelli’de birlik olmak zorunda, İkitelli en azından bu dönem tek listeyle genel kurula gitmek zorunda oy birliği ile bir yönetim oluşturulmak zorunda. Önümüzdeki 3 yıl için kalan süreyi tamamlamak üzere bu İkitelli’deki sanayicilerin menfaatine olan bir şey. İkitellinin şu an gerek Ankara’da gerek Sanayi Bakanlığı’nda gerek teftiş kurulunda gerek mecliste yerlere düşmüş olan ikitellinin itibarını tekrar yerine kaldırmak. Bu şart. Bu nasıl olacaktır. Bence mutat zamanlarda bütün kooperatif başkanları ve katılımcıları bir araya gelip toplantılar düzenleyip devamlı birbiriyle diyalog içerisinde olmaları, fikir üretmeleri, ortak akıl üretmeleri, heyecan ve hevesle beraber bu iş olmaz. Bilen layık liyakatli arkadaşlar bir araya gelip bir yönetim kurulu oluşturmak zorundalar. Aksi takdirde: hiç kimsenin anlayamadığı bir şey var. İkitelli ellerimizin arasından kayar, basit bir küçük sanayi siteleri şeklinde belediyenin inisiyatifine terk edilir. Bunu da zannedersem buradaki hiçbir kooperatif başkanı, hiçbir kooperatif üyesi, hiçbir sanayici istemez.

Çünkü buradaki bütün sanayicilerin yaşları ilerlemiş durumdadır. Geçmiş dönemlerde belediyelerden gerek inşaat ruhsatı alırken gerek iskân alırken gerek işletme ruhsatı alırken neler çektiklerini ne tür zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını en iyi o insanlar bilir. İyi kötü bugün bizlerin sanayicilerin kontrolünde. buranın ihtiyaçlarını gören bir kurumumuz var. Bağımsız bir kurumumuz var bu kurumun kıymetini bilelim. Bu kurumun kıymetini bilmezsek akıbetin iyi olacağı kanaatinde değilim.

Burada oluşan düğümün diyalogla çözüleceğini söylediniz. Bugüne kadar olan her şeyin üzerine bir çizgi çekerek mi bu diyaloglar temin edilmeli. Bunu biraz açabilir misiniz? İnsanlar birbirinin kalbini kırmış olabilir başka şeyler yaşanmış olabilir bunu mu söylüyorsunuz?

Yok hayır. Şöyle düşünün! Kalbini kırmış olabilir derken herhalde benimle ve denetim kuruluyla beraber şu andaki mevcut yönetim kurulunu bahsediyorsunuz. Bizim asla kalbimiz falan kırık değil biz işimizi yaptık çünkü öyle inandık. Hala daha da öyle inanıyoruz. Doğrusunu yaptığımıza inanıyoruz. O arkadaşlarımız genç arkadaşlarımızdır. Heyecanlı arkadaşlarımızdır. Bizi farklı telakki etmiş olabilirler. Farklı düşünmüş olabilirler. Kendilerine göre farklı yorumlamış olabilirler. Onların yorumları bizim için o kadar önemli değil bizim için. Yoksa bizim kimseye kırgınlığımız yoktur. İkitelli Organize Sanayi bölgesinde çözemeyeceğimiz hiçbir problem yoktur. OSB de hakikaten liyakatli eskilerin tabiriyle ehli vukuf olaylara vakıf olan işlere vakıf olan çok değerli başkanlarımız vardır. Bunlar bir araya gelirler. Genç ve yetişmek isteyen arkadaşlarımız da bunları dinlerlerse İkitelli Organize sanayi bölgesi bir yoluna girer. O genç arkadaşlarımız eğer liyakatli ve olaylara vakıf olan arkadaşlarımızı dinlemeyip tek başlarına hareket etmeye kalkarlarsa korkarım ki gelecekte yönetebilecekleri bir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi de olmayacak. Çünkü günün birinde o arkadaşlarımıza da sıra gelecek. Belki bu dönemde de onların içerisinden sıra gelmiştir. Ama heyecana kapılıp kavgaya devam edelim derlerse korkarım ki gelecekte yönetebilecekleri bir İOSB olmayacaktır.

Sanayiciyi sıkıntılı günler bekliyor mu diyorsunuz?

 Evet yani uzlaşamazlarsa aklını işletmeyenlerin üzerine pislik yağdırırız diyor cenabı Allah(CC) Kur ’anda Aklını işletmeyenleri aklını kullanmayanları akılla beraber olaylara yaklaşmayanları heyecan ve hevesle olaylara yaklaşan insanlar belki kısa bir dönem için bir menfaat bir şey elde edebilirler. Ama bu uzun soluklu olmaz. Çevrelerine daima zarar verirler. Bu zararda bir gün döner kendilerine kendi hanelerine zarar olarak yazılır.

Bundan sonraki genel kurula anlaşarak uzlaşarak gidilmesi gerek mi diyorsunuz?

Gidilmesi lazım. Bütün kooperatifleri bütün siteleri dolaştım. Kahır ekseriyeti bundan yana yani yüzde 80’i yüzde 90’ı bundan yana. Birlik beraberlikten yana. Biz bu konuda şahsen ümitliyiz. Ben bir denetim kurulu üyesi olarak şahsen birliğin beraberliğin tesis edileceğinden ümitliyim.

Bir yandan sanayicinin derhal halledilmesi gereken sorunları var. Bunlar yaşanırken unutuldu mu sizce? Özyönetime geçildi tabi burada aynı zamanda.

Şimdi bakınız.  Geçmiş dönemde gelen arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Bunu gelen arkadaşlarımızın çoğu yaptı. Valim şöyle dedi. Bakanım şöyle dedi. Cumhurbaşkanım böyle dedi. Hep kendilerine bir kalkan oluşturuyorlardı. Gerek yaptıkları yanlışlarda gerek yapmadıkları işlerde böyle bir kalkan oluşturuyorlardı. Şimdi o kalkan ortadan kalktı. O zırh ortadan kalktı. Şimdi kendi bilgi ve becerileriyle beraber bundan sonra ne yapacaklarsa yapacaklar. Yapmış olduklarının da hesaplarını insanlara verecekler. Buradaki katılımcılara verecekler. Yapmış oldukları güzel işlerden dolayı eğer alkış alacaklarsa bir taltif alacaklarsa yine buradaki sanayicilerden, başkanlardan buradaki insanlardan alacaklar. Onun için kendi liyakatleri neyse onun nimetini görecekler. Onun için yaşamış olduğumuz her sıkıntıya rağmen çok iyi olmuştur. Yük yolda düzelir bizim atasözümüzdür Kervan yolda düzelir. Bu işte düzelecek. Türkiye’deki birçok OSB bu tür sancılı geçişleri yaşadı.  Bizde yaşadık. Yaşayacağız da önümüzde ki dönemde ama burada önemli olan çok büyük hatalar yapılmaması ve hızlı hareket edilmesi.

Bakın İOSB’deki seçilen riyaset makamı haricindeki diğer kadro mükemmel bir şekilde çalışıyor. Yukarıdaki riyaset akıllı ve sevk ve idareyi bilirse kamu yönetimini bilirse aşağıdaki bölge müdürlerinden şube müdürlerine varana kadar oradaki arkadaşların hepsi yetişmiş ehliyetli liyakatli arkadaşlar. İşlerini en hızlı şekilde İkitellideki sanayicinin menfaatine olacak şekilde yapmaları mümkündür. Eğer yapmıyorlarsa eğer arka planda bazı şeyler dönüyorsa bilin ki 4. Kattan dönüyordur.  

4. katın beceriksizliğinden döner. 4. Katın liyakatsizliğinden döner. Eğer 4. Kattakiler liyakatli, ehliyetli, işlerini bilen yönetme sevdalısı insanlarsa gerek 3. Katta gerek 2. Katta gerek en alt katta her şey en kısa sürede layıkıyla yerine getirilir. Oradaki elemanların aşağı yukarı hemen hemen hepsini tanıyorum. Hepsinin kapasitelerini biliyorum.  Bu arkadaşların hepsi mükemmel bir şekilde buraya hakimdirler ve o kadar küçük bir kadroyla beraber İOSB Anadolu’da birçok vilayet belediyesinden bile büyüktür. Ama o Anadolu’daki en küçük şehirlerdeki en küçük belediyede bile en az 200-300 eleman vardır. Burada 100 elemanla burasının işi görülmekte ve çok hızlı bir şekilde görülmektedir.

Burada tabanca gibi bir işletme dersek bir işletme vardır. Önemli olan onun orkestra şefinin mükemmel olmasıdır. Bir işaret daha vereyim. Eğer birileri ben buraya profesyonelleri getiririm. Profesyoneller burayı yönetir ben sadece orada yöneticilik yapıyorum derse kusura bakmasın. Hiçbir verim alamaz. O zamanda o profesyonel yöneticilerin bürokrasisine mahkûm olur takılır burası. Eğer kendisi orayı iyi bir şekilde sevk ve idare edebileceğine güveniyorsa o şekliyle aday olsun oraya.

 

 

 

 

 

Yusuf Tokdemir İOSB İkitelli
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
General Motors 3,4 milyon aracı geri çağırdı
General Motors 3,4 milyon aracı geri çağırdı
Türk ve İngiliz savunma sanayisi şirketlerinden iş birliği anlaşması
Türk ve İngiliz savunma sanayisi şirketlerinden iş birliği anlaşması