Advert

istanbul escort

porno izle

porno indir

Advert

OSB’yi Basiretli tacir gibi yönetme zorunluluğu vardır

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul bitti fakat ardından yaşananlar bitmedi. Aziz İyiokur gazetemize genel kurul sonrasında bazı değerlendirmeler yaptı.

OSB’yi Basiretli tacir gibi yönetme zorunluluğu vardır
OSB’yi Basiretli tacir gibi yönetme zorunluluğu vardır Admin
Bu içerik 545 kez okundu.
Reklam

Kongre sırasında söz alan ve haklarında dava acılan yöneticilerin konuşmasına müdahale ettiklerini söyleyen Aziz İyiokur defalarca kendi adına ve şahsi bir ifade de bulunmamasına rağmen sözlerinin kesildiğini, müdahale edilerek konuşturulmadığını dile getirdi. Teftiş kurulu raporunun son derece objektif bir rapor ortaya koyduğunu ve burada yazılanların tüm genel kurul üyelerinin bilmesi gerektiğini savunan Aziz İyiokur, bu raporun ciddiyetle incelenmesi gerektiğini vurguladı. İyiokur: “Bu açılan davadan sonra başka davalarında ardı ardına gelebileceği konusunda Genel Kurulu uyarmak ve dikkatini çekmek istedim. OSB’nin uğratıldığı zararın bir an önce ortaya çıkarılması gerekiyor. Bizler Hâkim, savcı veya mahkeme olmadığımıza göre tüm bu iddiaların dava vasıtası ile çözülmesi gerekiyor. İkitelli Organize sanayi Bölgesi gibi Türkiye’ye örnek olması gereken; örnek bir şekilde yönetilmesi ve üretmesi gereken bir sanayi bölgesinin akıbeti; aklanmasına, temizlenmesi ve yenilenmesine bağlıdır ve bu çok önemlidir” diye konuştu.

Genel Kurul sırasında tamamlamak istediği konuşmayı aynen yayımlıyoruz.

Sayın genel kurul, aşağıda arz edeceğim hususlar tamamen, teftiş kurulu raporlarına dayanmaktadır. Söyleyeceğim tüm hususlar elimdeki müfettiş raporunda mevcuttur. İstenirse hemen verebilirim. Öncelikle sayın Nihat Tunalı, sayın Sebahattin Kayas, sayın nedim çırpıcı ve sayın Hasan Tahsin Karagöz’ün yargı önüne çıkıp bu müfettiş raporlarında yer alan suçlamalardan aklanmaları gerekmektedir. Çünkü bu raporların hepsinde OSB’nin imkânlarını başka kişilere menfaat sağlamak için kullandıklarına dair belge ve tespitler bulunmaktadır.

1- İOSB TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ATÖLYE EKİPMANLARI VE TEFRİŞAT MALZEMELERİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİNE İLİŞKİN HUSULAR:

Okulun ilk bölümünde, tefrişat ve laboratuvar ihalesi, 2.972.446,90 TL+ 1.066,26 EURO+ KDV bedele, Faktör Yapı Taahhüt Ltd. Şti.’ne verilmiştir. Bu şirket aynı zamanda, okulun inşaatını da yapan şirkettir.

04.10.2017 TARİHLİ İNCELEME RAPORUNA GÖRE;

İnceleme raporunda müfettişler ihale kapsamında alınan ürünlerin fiyat tespiti için İTO’ya yazı yazıldığı ancak İTO tarafından görüş bildirilmediği, teknik imkânlar çerçevesinde inceleme yapıldığını, tesbiti yapılabilen 228 ürünün, güncel fiyatlara göre yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Faktör Yapı Taahhüt Tic.Ltd.Şti. ile yapılan sözleşmeye göre uygulanması gereken cezai şart tutarı 280.000 TL ile, kur farkından dolayı ortaya çıkan 48.293,33 TL ve hak edişin erken ödenmesinden ortaya çıkan 2.230,20 TL olmak üzere toplam 330.523,53 TL’nin “konuya ilişkin kararlarda belgelerde imzası bulunan, OSB Yetkililerden/ Yüklenici firmadan tahsil edilip edilmeyeceği hususu, Müteşebbis heyetin taktirine” denilmiştir. (MÜFETTİŞ RAPORU SYF 155)

Nihat Tunalı ve Sebahattin Kayas imzası ile 14.03.2018 tarihinde yani Genel Kurulda n sonra Bakanlığa cevap gönderilmiş ve cevapta aynen şöyle denilmiştir;

“Yukarıda detayları yer alan, verilen söz konusu ihaleler kapsamında, ortaya çıkan meblağların İOSB, / Yüklenici firmadan tahsil edilip edilmeyeceği hususu;

Denetim Grubunca, tanzim edilen bahse konu İnceleme Raporunda, detayına yer verilen hususlar ile buna mukabil bu yazımızda açıklanan neden ve gerekçelerle birlikte, değerlendirilmek suretiyle MÜTEŞEBBİS HEYETİN TAKDİRİNE SUNULACAK OLUP, MÜTEŞEBBİS HEYETİNCE TESİS/İNTİHAZ EDİLECEK KARARA İSTİNADEN, TESİS EDİLECEK İŞLEM SONUCUNDA MAKAMINIZA AYRICA İLETİLECEKTİR.”

Müteşebbis heyet son bularak, yerine Genel Kurul teşekkül ettiğinden ve bu hususun Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. Kaldı ki şu anda Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı olan 2 kişi bu taahhütte bulunmuştur. Genel Kurulun, okul için yapılan ihaleler ile ilgili olarak aydınlatılarak OSB’nin zararının söz konusu olup olmadığının; 3.kişilere menfaat sağlanıp sağlanmadığının araştırılması veya bu konuda dava açılıp açılmayacağı hususuna karar verilmesi gerekmektedir. Müfettiş Raporları açık bir şekilde bunu belirtmektedir.

2-İOSB TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MEKATRONİK ATÖLYE VE LABORATUVARLARI KURULMASI İHALESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR:

İhale, 477.785 EURO bedelle, 24.04.2014 tarihinde Ecem Özel Eğitim Turizm ve Sağlık Hizm.San.Tic.Ltd.Şti. verilmiştir.

Müfettişler yaptıkları tespitte 5 üründen 4’ünün yüksek fiyata birinin düşük fiyata alındığını ve tespiti yapılan ürün kalemlerinin %40,54 ila %41,04 arasında daha yüksek alındığı belirlenmiştir.

Yani okulun Bila bedel verilmesi yetmiyormuş gibi kira alınmayan okula ve kira başlangıç döneminden 8 ay sonra 477.785 EURO’luk malzeme alınmıştır. OSB, Yönetim Kurulunun OSB’yi yönetirken basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğü bulunmaktadır. Hangi basiretli tacir kendi işletmesinde kira almadığı bir yere 500.000 EURO masraf yapar? Okulun 1.kısmının kira sözleşme tarihi 29.05.2013, 2.kısmının bila bedel kiraya verilme tarihi ise Eylül 2013 tür. 8 AY SONRA OKULA ALINAN BU MALZEMELERİ ANLAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Ayrıca bu malzeme listesinde yüksek miktarda sarf malzemesi (laboratuarlarda kullanılacak kimyasal malzemeler vs.) bulunmaktadır. Kiracıya sarf malzemesinin alınması ülkemizde sanırım örneği tek olan bir uygulamadır.

Kira ile yapılan ek protokolde 2.kısmın laboratuar malzemeleri ile ilgili bir husus bulunmamaktadır. ZATEN KİRA BAŞLANGICINDA VE SÖZLEŞMESİNDE 2.KISIM DİYE BİRŞEY DE YOKTUR. KİRA SÖZLEŞMESİNDE OLMAYAN MALZEMELER OSB KASASINDAN YASAL OLMAYAN BİR ŞEKİLDE ALINARAK KİRACININ KULLANIMINA SUNULMUŞTUR. Bu konu teftiş kurulu raporlarında da gözden kaçmış bir konu olup ayrı olarak bir zimmet davasına konu olacağı açıktır.

Teftiş Kurulu Raporunda;

Topkapı Sur Koleji Eğitim Hizmetler San.Tic.Ltd.Şti.

Topkapı Sur Koleji Eğitim Hizmetleri A.Ş.

Özel Eğitim Turizm ve Sağlık Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti.

Güneşli Rehabilitasyon Merkezleri ve Eğitim Kurumları Ltd.Şti.

Arasında bağ olduğunu ayrıntıları ile birlikte açıklamışlar ve Nihat Tunalı’nın damadı Bülent Güçyetmez’in bu şirketlerle bağının okulun 2.kısmının Bila bedel kiraya dahil edilmesi tarihi olan 15.08.2014 tarihinden sonra olduğu yazılmıştır. (MÜFETTİŞ RAPORU SAYFA 156-160-163)

Müfettişler ihaleye konu ürünlerin gerçek bedelini tespit edemediğinden Mahkeme tarafından tespit edilmesi gerektiğini yazmışlardır.

Ayrıca verilen 3(üç) teklif incelendiğinde tekliflerde 24 kalem ürüne en uygun teklifi veren ECEM firmasının ki bu firma bir özel eğitim rehabilitasyon merkezi işletmesidir. (Laboratuvar malzeme tedariki ile ilgili hiçbir yetkinliği yoktur.) Her bir kalemde diğer teklif sahiplerinden kıl payı daha uygun teklif vermiş olup tesadüfle açıklanamayacak bir başarıya imza atmıştır.

3-İOSB TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ EK BİNALARI (D,E,F,G BLOKLARI) YEMEKHANE VE ATÖLYE EKİPMANLARI İHALESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR:

Yapılan bir ek protokolle Esnaf ve Sanatkârlar Birliğinin tamamlayamadığı bloklar birlikten geri alınmış ince işleri başka bir ihale ile tamamlanmıştır.

Malzeme ihalesi 1.117.995,00 TL bedelle Güneşli Rehabilitasyon Merkezleri ve Eğitim Kurumları Ltd. Şti.’ne 08.09.2014 tarihinde verilmiştir.

Müfettişler İTO’dan ayrıntılı bilgi istemesine rağmen İTO tarafından ihalenin neredeyse %10 ürünü için görüş bildirmiş geri kalan kısım için bildirmemiştir.

Raporda ayrıca okulu kiralayan şirketin yan şirketleri vasıtasıyla ihaleye konu ürünlerin temin edildiği, bu ihaleye ilişkin işlemlerin prosedür gereği yürütüldüğü belirtilmiştir. (Rapor Sayfa 163)

Sözleşmede ve şartnamede olmasına rağmen uygulanmayan 83.000,00 TL cezai şartın yasal faiziyle beraber konuya ilişkin sözleşmede imzası bulunan OSB yetkililerinden tahsil edilip edilmeyeceği hususunda Müteşebbis heyetin karar vermesi gerektiği yazılmıştır.

 

Sizlere okula alınan malzemelerle ilgili olarak teftiş kurulu tarafından yapılan tespitlerin kısa bir özetini yaptım. Tüm raporlardan ortaya şöyle bir sonuç çıkmaktadır:

OSB’nin bir an önce konuya müdahil olarak bu ihalelerle ilgili olarak OSB’nin uğradığı zararı tespit ettirmesi gerekiyor. Bizler burada mahkeme ve hâkim yerine geçemeyeceğimize göre bu işin dava yoluyla çözülmesi hem doğru olan ve hem de yasal olan yoldur. OSB’nin zararı aynı zamanda bu bölgede faaliyette bulunan ve yeri geldiğinde 100 liralık elektrik faturasını ödemeyen küçük esnafın da zararıdır. Bir zarar var ise kim sebebiyet vermişse tanzim edilmelidir. Bunun için dava açılması gereklidir. Şimdi soruyorum “şu anda yönetim kurulu başkanı olan Nihat Tunalı kime karşı dava açtıracaktır? Açılacak dava da hem davacı hem de davalı mı olacaktır? ihaleyi alan şirketlerle bağı olduğu tespit edilen damadının ortak olduğu şirketlerden nasıl tanzim yoluna gidecektir?”

 

İOSB İkitelli OSB Aziz İyiokur
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TÜBİTAK’a 142 personel alınacak
TÜBİTAK’a 142 personel alınacak
Bal ihracatından 6,3 milyon dolar gelir elde edildi
Bal ihracatından 6,3 milyon dolar gelir elde edildi